Offensive PC-cleaning Tools 

Software
Let op wat je hiermee weghaalt; bij te veel, start de PC niet meer Bootcleaner:
Hijack This
Watch yourself with this one; when you remove to much, your PC won't boot
Basis gebruik is gratis. Smart search is goed voor onderhoud; Full Search voor een grondige opschoning Anti Spy-ware en Mall-ware:
Ad-Aware
Basic use is free of charge. Smart Search is for basic Maintenance; Full Search for a thorough cleaning
Krachtige gratis software met een immuniseer functie om toekomstige problemen te voorkomen Anti Spy-ware en Mall-ware tool:
Spybot Search and Destroy
Powerfull and free software with an Immunisation function to prevent future throubles
Vooral bedoelt om CoolWebSearch varianten te verwijderen Anti Spy-ware tool:
CWShredder
Mainly build to remove several types of CoolWebSearch
Gelijk aan Spybot, maar met een andere bibliotheek en scanmethode.
Wanneer beiden gebruikt worden vangen deze twee bijna 95%.
Anti Spy-ware en Mall-ware tool:
Spyware Blaster
Same as Spybot, but with a different library and scanengine.
Using both will catch almost 95%.
Verwijderd onnodige systeemdata en onnodige of foutieve registerverwijzingen. PC en Register cleaner:
CCLeaner
Removes unused systemdata and unused or defective registrydata.
Verwijderd alle grote virussen. Anti Virus scanner:
McAfee Stinger
Removes all the big virusses.


Open geen van de aangeboden links of software!!!
- Download de laatste versies vanbovenstaande software. Wanneer mogelijk zonder de geinfecteerde PC te gebruiken.
- Haal de Internetconnectie van de PC af;
- Haal met HiJackThis de kwaadaardige opstart opdrachten van de PC af;
- Start vervolgens na een herstart Ad-Aware, Spybot S&D, CWShredder en Spyware Blaster.
- Repareer tot slot de meeste fouten met de CCleaner register functie

Na dit alles kun je de internet connectie opnieuw opstarten en de onderstaande pakketten een update laten halen en nogmaals draaien.
- Ad-Aware
- Spybot S&D
- Spyware Blaster

 

Tot slot...
Een nieuw AntiViruspakket installeren

Don't open any of the displayed links or software!!!
- Download the latest versions of the above mentioned software. If possible without using the infected PC
- Disconnect the Internetconnection of the PC;
- Use HiJackThis to remove the infectious startup commands fromn the PC;
- After a restart, run Ad-Aware, Spybot S&D, CWShredder and Spyware Blaster.
- Repair the last faults with CCleaner's registry function

After all of this you can reconnect the Internet to update the software below and run them again.
- Ad-Aware
- Spybot S&D
- Spyware Blaster

 

At the conclusion...
Install new AntiVirus softwarebuild 03102014